תכנון גרם מדרגות מודולאריות בכמה מהלכים

מאמר בנושא מדרגות 

במאמר זה נבחן :

- מושגי יסוד

- חוקים

- מדרגות לולייניות

- מדרגות בכמה מהלכים

- תכנון גרם מדרגות

- מדרגות להתקנה עצמית

מושגי יסוד :

שלח - המדרך - החלק עליו אנו דורכים בזמן הטיפוס – מידתו הממוצעת ומקובלת היא 27 ס"מ

רום - הגובה בין שני שלחים רצופים - מידתו הממוצעת והמקובלת היא עד 17.5 ס"מ

מהלך - שלחים ורומים ברצף ישר .

פודסט - משטח אופקי גדול יחסית בין שני מהלכי מדרגות. משטח זה דרוש כדי לאזן את מאמץ העלייה במדרגות וכדי לאפשר בניית מדרגות במתלול נוח בצמוד לשטח קרקע שאינו תלול דיו.

גרם מדרגות - מערכת אחת של מדרגות הבנויה לרוב מכמה מהלכים ולפחות פודסט אחד באמצע.

חדר מדרגות - פיר אנכי בבניין שלכל אורכו גרמי מדרגות המצויים אחד מעל השני.

חוקים :

חייב כל מהלך מדרגות לעמוד בנוסחה הנקראת נוסחת המדרגות: 2H+B=61-63.

כלומר, גובה שני רומים ועוד אורך שלח אחד חייבים לתת את התוצאה שבין 61 ל-63 ס"מ.

מכאן שאם אנו רוצים ליצור מהלך מדרגות בעל 16 מדרגות והגובה בין שני מפלסים הוא 2.64 מטר,חילוק המספרים זה בזה נותן את גובה המדרגה (16.5 ס"מ ), מכאן אנו מציבים בנוסחה את הגובה (H=16.5) ומקבלים שהשלח חייב להיות 28-30 ס"מ.

מדרגות לולייניות

מדרגות לולייניות הן מדרגות ההולכות בצורה מעוגלת כלפי מעלה כספירלה. ב"חוק התכנון והבנייה" אינן מוגדרות כמדרגות המשמשות למוצא בטוח ממבנה בשעת חירום.

מדרגות אלה משמשות בדרך כלל לעלייה לקומת גלריה או עלייה לגג ואינן מהוות כגרמי מדרגות ראשיים במבנים ציבוריים.

מדרגות טרפזיות

מדרגות שצורת המדרך שלהן הוא בצורה טרפזית, וב"חוק התכנון והבנייה" אינן מוגדרות כמדרגות המשמשות למוצא בטוח ממבנה בשעת חירום. שימוש במדרגות אלו נעשה לשם אסתטיקה,ייחודיות, או כאשר אין מספיק מקום להרכיב מדרגות רגילות.

- מדרגות חוץ

מדרגות חוץ הן מדרגות שאינן מקורות בתקרה וגובלות עם צדו החיצוני של קיר המבנה. 

מדרגות אלו יכולות להיות מקורות בגגון קל כגו אלומיניום ומהוות בדרך כלל כמדרגות כניסה למבנה או כמדרגות חירום.

מדרגות חירום

ייעודן של מדרגות החירום הוא לשמש כמוצא בטוח מבניין בשעת שריפה,רעידת אדמה וכדומה.

מדרגות חירום המצויות בתוך מבנה, נמצאות תמיד בתוך פיר מוגן שקירותיו יצוקים מבטון המתוכנן לעכב אש לחצי שעה עד שעתיים לפני התפוררותו (על פי חוקי התכנון והבנייה) וחייב בדלת העמידה באש, לפחות שעתיים, בכל קומה.

מדרגות חירום יכולות להיות גם חיצוניות. ניתן לראות מדרגות אלו לרוב בבנייני מגורים בארצות הברית בתקנות

התכנון והבניה מדרגות חירום מכונה "חדר מדרגות מוגן".

יעילותן של מדרגות החירום יורדת ככל שהבניין גבוהה יותר. במקרים של שריפה בגורד שחקים המסע במורד המדרגות (המקרים בהם יש לעלות במדרגות חירום הם נדירים יותר) מסתבר כמתיש אפילו עבור מטיבי לכת. מעבר לזאת, מדרגות כאלה אינן נגישות לחלק נכבד מנכי התנועה.