7.כיפת תאורה - פתח יציאה לגג - חלון לשחרור עשן

פתח יציאה לגג

כיפת תאורה קבועה

3 שכבות פוליקרבונט 

איוורור ושחרור עשן 

3 שכבות פוליקרבונט 

הכיפות בעלות מידות סטנדרטיות .

זיגוג כפול ללא פרופילים מיוצר כחלק ממבנה הכיפה, הכיפה מיושמת בדרך כלל על גגות אופקיים.

הוספת מנגנון יציאה לגג מאפשר פתיחה של הכיפה ל- 90 מעלות, המנגנון משולב בבוכנה קפיצית אשר מחזיקה את הכיפה בפתיחה מלאה, הסגירה מתבצעת במאמץ קל כנגד לחץ הבוכנה. קיים מנגנון נעילה פנימי.

צורה : בסיס עגול או ריבועי

מידות : ישנן כל המידות

הכיפות המשווקות הנן במידות מוגבלות ולא כל המידות בטבלת המידות מתאפשרות בדגם זה.

יש לתאם עם החברה את המידות הנדרשות.

הכיפה מורכבת מבסיס וזיגוג ע"פ המפרט הטכני בתוספת מערכת בוכנות, הפתיחה המבוססת על נתיך טרמי. ליחידה זו אין צורך ברכזת הפעלה ואין צורך בחיווט חשמלי. השימוש האופטימלי

בכיפות מסוג זה, הינו כאשר הן מותקנות בריחוק רב זה מזו

הכיפות המשווקות הנן במידות מוגבלות ולא כל המידות בטבלת המידות מתאפשרות בדגם זה.

יש לתאם עם החברה את המידות הנדרשות.

הכיפה מורכבת מבסיס וזיגוג ע"פ המפרט הטכני בתוספת מערכת בוכנות, הפתיחה המבוססת על נתיך טרמי. ליחידה זו אין צורך ברכזת הפעלה ואין צורך בחיווט חשמלי. השימוש האופטימלי

בכיפות מסוג זה, הינו כאשר הן מותקנות בריחוק רב זה מזה.