7.כיפת תאורה - פתח יציאה לגג - חלון לשחרור עשן

איוורור ושחרור עשן 
3 שכבות פוליקרבונט 
http://pergulandshop.co.il/items/576229-%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%98-SKYLIGHT-%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%AA-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%A0%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%AA-3-%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%98%D7%A8%D7%9E%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%9B%D7%99-%D7%90%D7%98%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99-


הכיפות המשווקות הנן במידות מוגבלות ולא כל המידות בטבלת המידות מתאפשרות בדגם זה.
יש לתאם עם החברה את המידות הנדרשות.
הכיפה מורכבת מבסיס וזיגוג ע"פ המפרט הטכני בתוספת מערכת בוכנות, הפתיחה המבוססת על נתיך טרמי. ליחידה זו אין צורך ברכזת הפעלה ואין צורך בחיווט חשמלי. השימוש האופטימלי
בכיפות מסוג זה, הינו כאשר הן מותקנות בריחוק רב זה מזה.
כיפת תאורה קבועה
3 שכבות פוליקרבונט 
http://pergulandshop.co.il/items/576229-%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%98-SKYLIGHT-%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%AA-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%A0%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%AA-3-%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%98%D7%A8%D7%9E%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%9B%D7%99-%D7%90%D7%98%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99-

צורה : בסיס עגול או ריבועי
מידות : ישנן כל המידות

הכיפות המשווקות הנן במידות מוגבלות ולא כל המידות בטבלת המידות מתאפשרות בדגם זה.
יש לתאם עם החברה את המידות הנדרשות.
הכיפה מורכבת מבסיס וזיגוג ע"פ המפרט הטכני בתוספת מערכת בוכנות, הפתיחה המבוססת על נתיך טרמי. ליחידה זו אין צורך ברכזת הפעלה ואין צורך בחיווט חשמלי. השימוש האופטימלי
בכיפות מסוג זה, הינו כאשר הן מותקנות בריחוק רב זה מזו
פתח יציאה לגג

http://pergulandshop.co.il/items/576234-%D7%93%D7%9C%D7%AA-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%92-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%95%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%94-

הכיפות בעלות מידות סטנדרטיות .

זיגוג כפול ללא פרופילים מיוצר כחלק ממבנה הכיפה, הכיפה מיושמת בדרך כלל על גגות אופקיים.
הוספת מנגנון יציאה לגג מאפשר פתיחה של הכיפה ל- 90 מעלות, המנגנון משולב בבוכנה קפיצית אשר מחזיקה את הכיפה בפתיחה מלאה, הסגירה מתבצעת במאמץ קל כנגד לחץ הבוכנה. קיים מנגנון נעילה פנימי.